Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw ADDEV Materials
ADDEV Materials

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw

Zobowiązanie na rzecz odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw

ADDEV Materials, średniej wielkości przedsiębiorstwo, zarządzające aktywami, międzynarodowejest przekonane, że:

 

 • Wyznawane wartości stanowią podstawę dla rozwoju, gdy przekładają się na codzienne działania
 • Należy nieustannie dbać o właściwą równowagę w relacjach miedzy pracownikami i przedsiębiorstwem
 • Współpraca jest głównym elementem decydującym o sukcesie
 • Płynność finansowa i rozwój gwarantują trwałość przedsiębiorstwa
 • Odpowiedzialność społeczna jest narzędziem zarządzania i kierowania mającym decydujący wpływ na system zarządzania i strategię przedsiębiorstwa

 

  Kierowanie przedsiębiorstwem

   

  • Ułatwienie konwergencji praktyk
  • Budowanie międzynarodowej, aktywnej i zorganizowanej grupy
  • Zarządzanie wydajnością
  • Przejrzysta i uczciwa działalność

  Podejmowanie działań

   

  • Zapewnienie klientowi sprawności operacyjnej
  • Wprowadzanie innowacyjnych ofert i procesów
  • Udostępnianie know-how
  • Kupowanie i wykorzystywanie zasobów w odpowiedzialny  sposób

  Rozwój pracowników

   

  • Dbanie o pracowników
    
  • Zwiększenie zdolności zatrudnienia i niezależności
    
  • Wspieranie zmian
    
  • Promowanie różnorodności i dialogu

  Ochrona środowiska

   

  • Segregowanie i recykling odpadów
    
  • Ograniczenie zużycia energii
    
  • Zmniejszenie emisji CO2
    
  • Podnoszenie świadomości i szkolenie pracowników

  Działalność

   

  • Przyczynianie się do lokalnego rozwoju gospodarczego
    
  • Utrzymywanie relacji ze szkołami
    
  • Wspieranie nowych przedsiębiorców
    
  • Uczestniczenie w stowarzyszeniach