Polityka w zakresie innowacji
ADDEV Materials

Polityka w zakresie innowacji

Laboratorium na rzecz rozwoju i innowacji

 

Aby wspierać swoich klientów w ich projektach rozwojowych i umożliwiać im wdrażanie innowacji, wyposażenie ADDEV Materials stwarza możliwość rozwoju i innowacji przy wykorzystaniu elastycznych podłoży i taśm samoprzylepnych.

Oferujemy pomoc w następującym zakresie

 

 • DORADZTWO TECHNICZNE (Wybór lub stworzenie najlepszego rozwiązania)
   
 • POPRAWIENIE WŁAŚCIWOŚCI(Dodanie funkcji i poprawienie właściwości materiałów)
   
 • WYKONANIE PROTOTYPU (Rolki, kawałki lub formaty)
   
 • BADANIA TECHNICZNE(Wykonanie testów porównawczych)
możliwości
MOŻLIWOŚCI/ SPRZĘT

 

 • Spektrofotometry (UV-vis, IR), maszyna do badania rozciągania
 • Permeametr, goniometr, twardość
 • Komora klimatyczna, prasa do laminowania, obróbka plazmowa

 

Right settings
EKSPERTYZA

 

 • Izolacja elektryczna i termiczna
 • właściwości mechaniczne, chemiczne, barierowe lub optyczne
 • rozwiązania w zakresie właściwości adhezyjnych, przepuszczalność, energia powierzchniowa

Angażowanie się we wspólne projekty średnio- i długoterminowe 

Od momentu powstania zespół ADDEV Materials uczestniczył w wielu wspólnych projektach badawczo-rozwojowych na dużą skalę, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.

 

Te przyszłościowe projekty realizowane są we współpracy z przedsiębiorstwami (małymi i średnimi oraz dużymi koncernami) oraz z publicznymi instytucjami badawczymi (instytutami akademickimi: uniwersytetami, szkołami itd.), posiadającymi dodatkową wiedzę techniczną wzmacniającą indywidualny wkład każdego partnera.

 

Możliwe są różne typy wspólnych projektów:

 • Projekty krajowe, dotowane przez Francję 
  FUI = Jeden fundusz międzyresortowy.

 • Projekty europejskie, dotowane przez Europę:

H20-20 = Horizon 2020, nowy program finansowania badań i innowacji od 2014 r. (zastąpił FP7 = 7. Europejski program ramowy badań i rozwoju, finansowanie badań i innowacji w Europie od 2007 do 2013 r.).

 

Współtworzyli projekty z ADDEV Materials:
CEA
CNRS
Fraunhofer
GRT Gaz