Wybór partnerów
ADDEV Materials

Wybór partnerów

Współpraca ze światowymi producentami

 

Ponieważ zbudowanie wzajemnego zaufania wymaga czasu, angażujemy się w pełni w mocne i długoletnie partnerstwa z tymi dostawcami. Wspólnie pracujemy nad opracowaniem lub odpowiednim dostosowaniem proponowanych produktów, aby umożliwić naszym klientom uzyskanie maksymalnej wydajności. 

Będąc głównym ogniwem w łańcuchu wartości, firma ADDEV Materials zbudowała silne relacje i pracuje w ścisłej współpracy ze światowymi producentami materiałów o wysokich właściwościach technicznych. 

Wśród nich:

Bostik
Elantas
Chemours
Nitto
Covestro
Dupont
Tesa

Oferujemy szeroką gamę materiałów o wysokich właściwościach technicznych. Oferując ponad 15 000 produktów przetworzonych i wyciętych dla ponad 40 000 spersonalizowanych rozwiązań, jesteśmy w stanie spełnić wszystkie wymagania naszych klientów

 

Our materials

Produkty według rodzaju
Découvrir nos produits