Czyste pomieszczenie w przemyśle
News

FRANCE DECOUPE (grupa ADDEV Materials), europejski lider w dziedzinie przetwarzania włóknin, inwestuje w czyste pomieszczenie

FRANCE DECOUPE, przedsiębiorstwo należące do Grupy ADDEV Materials od 2016 r., zainwestowało w budowę nowego pomieszczenia czystego, przeznaczonego do produkcji elementów ciętych z włókniny.

Prowadzący działalność w Loire od 1993 r. zakład, produkujący ponad 20 mln elementów ciętych każdego roku, może się pochwalić wyjątkowym know-how w dziedzinie cięcia włóknin przeznaczonych dla sektora przemysłowego, budowlanego i BHP.


Świadomi ogromnych możliwości rozwoju na nowych rynkach medycznym, kosmetycznym i produktów dopuszczonych do kontaktu z żywnością, zakład FRANCE DECOUPE zbudował pomieszczenie czyste o powierzchni 350 m². Nowe, czyste pomieszczenie, bez ryzyka zanieczyszczenia produktów, używane jest w szczególności do produkcji chusteczek, masek i płatków do twarzy z włókniny, ale również do podkładek absorpcyjnych do żywności.


Ta inwestycja podkreśla dążenie firmy do rozwijania swojej działalności w sektorach o wysokim potencjale. Oprócz doświadczenia w dziedzinie materiałów, opanowania procesów przetwarzania oraz znajomości rynków, FRANCE DECOUPE oferuje swoim klientom spersonalizowane rozwiązania w zakresie pakowania i zaawansowanej logistyki.


„Dzięki nowej inwestycji zakład FRANCE DECOUPE otwiera się na nowe perspektywy rozwoju na wymagających rynkach o wysokiej wartości dodanej” – Arnaud Rivière, Dyrektor Generalny France DECOUPE.
To jedyny zakład we Francji, który oferuje taką różnorodność elementów ciętych z włókniny produkowanych w czystym pomieszczeniu. Grupa ADDEV Materials, zaangażowana w działalność French Fab, jest dumna, z tego, że może przyczynić się do tworzenia miejsc pracy w regionie Owernia Rodan-Alpy.