Wprowadzanie innowacji
ADDEV Materials

Wprowadzanie innowacji

Innowacje są jednym z najważniejszych elementów wizji przedsiębiorstwa ADDEV Materials:

Wherever innovative materials are key, we deliver converting and services”. 

Jesteśmy przekonani, że dzięki połączeniu zróżnicowanej wiedzy fachowej, uda nam się zrealizować projekty jutra. W tym celu podjęliśmy inicjatywę innowacji opartych na współpracy w ramach naszego projektu „Lab Innov’ADDEV”.

Zbierając się z naszymi partnerami na spotkaniach na temat innowacji, dzielimy się ideami i pomysłami, aby opracowywać wspólne projekty, przewidując przyszłe potrzeby naszych klientów.

Dzięki naszej inicjatywie współpracy w zakresie innowacji pomagamy naszym klientom poprawić ich wydajność, konkurencyjność i szansę na zdobycie nowych rynków.

Współpraca w zakresie innowacji na rzecz rozwoju klienta: „Lab  Innov’ADDEV”

1. Współpraca z naszymi partnerami

Zapraszamy zainteresowane strony, klientów, pracowników, dostawców, ale także laboratoria badawcze i szkoły wyższe do udziału w spotkaniach w celu opracowywania nowych, wspólnych projektów.

2. Rozwijanie kreatywnych synergii

Nasze komitety ds. innowacji pomagają rozwijać kreatywne synergie i tworzyć nowe pomysły. Ponadto nasze wewnętrzne zespoły, pozostające w kontakcie z naszymi klientami przemysłowymi, codziennie poszukują nowych kierunków innowacji.

3. Przeprowadzanie testów

Nasze laboratorium w Saint Chamond (42) jest wyposażone w zaawansowany, w pełni zintegrowany sprzęt, który pozwala nam testować nasze rozwiązania, aby zatwierdzić ich wdrożenie.

 

Expérimenter l'innov Lab ADDEV Materials

 

4. Zwiększenie wydajności klientów

Nasze innowacyjne rozwiązania pozwalają przewidywać przyszłe wyzwania. Wprowadzając w życie nasze innowacyjne projekty, pomagamy naszym partnerom stać się bardziej konkurencyjnymi i wydajnymi: zwiększenie produktywności, zdobywanie nowych rynków. 

 

 

Wprowadzajmy wspólnie innowacje: dołącz do „Lab Innov’ADDEV”, aby tworzyć nowe rozwiązania.