Gamme

Folie z politetrafluoroetylenu PTFE

Folia PTFE lub z politetrafluoroetylenu jest polimerem fluorowym. Jest to miękki materiał, łatwo ulegający odkształceniu, półkrystaliczny, półprzezroczysty i biały. Folie PTFE charakteryzują się wyjątkową odpornością na większość produktów chemicznych, bardzo niskim współczynnikiem tarcia i stabilnością w wysokich temperaturach (315°C). Również odporność na ekstremalne warunki atmosferyczne PTFE jest doskonała. 

ADDEV Materials oferuje gamę folii PTFE do wszystkich zastosowań, w których przydatne są ich właściwości chemiczne, mechaniczne i termiczne. Ten materiał jest dobrym izolatorem i może być używany jako taśma antyadhezyjna.


Nasze folie PTFE mogą być dostarczone w różnych rozmiarach i kształtach dzięki naszym procesom cięcia (w arkuszach, kawałkach lub rolkach).

Właściwości
Stabilność termiczna od -270°C do + 260°C
Odporność chemiczna
Doskonałe właściwości antyadhezyjne
Niski współczynnik tarcia
Dobre właściwości ślizgowe
Dobre właściwości izolacji elektrycznej.

Prośba o poradę techniczną

Skontaktuj się z nami

Przykłady zastosowań

Energia
  • Kable – Izolacja termiczna

Proces

ADDEV Materials zapewnia cięcie wszystkich elastycznych produktów na formaty według różnych procesów, w formacie A4, A3 i innych wymiarach stosownie do potrzeb.

Cięcie elastycznych produktów na kawałki, od krawędzi do krawędzi, częściowe, z usuwaniem obramowania, ...

Cięcie elastycznych produktów na kawałki, od krawędzi do krawędzi, częściowe, z usuwaniem obramowania, ...

Cięcie elastycznych produktów na szerokość i długość w rolkach, odwijanie, cięcie poprzeczne, nawijanie, cięcie wstępne, ...

Cięcie elastycznych produktów na szerokość i długość w rolkach, odwijanie, cięcie poprzeczne, nawijanie, cięcie wstępne, ...

Nasze aktualności