Gamme

Jednoskładnikowa żywica poliestrowa

Żywice poliestrowe to żywice impregnujące na bazie nienasyconych poliestrów z reaktywnymi monomerami. Monomery (styren, winylotoluen, ftalan diallilu) stosowane są również do rozcieńczania zasady z którą następnie wchodzą w reakcję w wysokiej temperaturze. 


Jesteśmy w stanie zaoferować Państwu lakiery i żywice dostosowane do każdego sposobu aplikacji (zanurzone jednorazowo, nakładane kropelkowo, zanurzone i obtaczane, hartowane próżniowo i pod ciśnieniem, ...). 

Właściwości

Prośba o poradę techniczną

Skontaktuj się z nami

Przykłady zastosowań

Energia
  • Impregnacja silników
  • Impregnacja generatorów
Motoryzacja
  • Impregnacja silników

Proces

Dopasowujemy rodzaj opakowania z naszej szerokiej gamy do specyfikacji klienta.

Nasze aktualności