Jednostronne taśmy samoprzylepne

Jednostronne taśmy samoprzylepne

Jednostronne taśmy samoprzylepne składają się z podkładu (zwanego również nośnikiem), powlekanego z jednej strony warstwą klejącą.

 

Nośnik jest cienkim i elastycznym materiałem, który może być różnego rodzaju: papier, metal (aluminium, miedź, ołów, ….), poliester, tkanina, polietylen, PVC, PTFE Teflon®, poliamid Kapton®, …

 

Nośnik powlekany jest jedną z trzech głównych warstw klejących: akrylową, silikonową lub kauczukową.

 

adhesive-simple-addev

 

Jednostronne samoprzylepne taśmy aluminiowe (lub samoprzylepne folie aluminiowe) wykonane są z nośnika metalowego z aluminium i warstwy klejącej akrylowej (rozpuszczalnikowej lub dyspersyjnej) lub kauczukowej.

Jednostronne taśmy samoprzylepne miedziane składają się z nośnika metalowego z gładkiej lub tłoczonej miedzi oraz z akrylowej warstwy klejącej, która może mieć właściwości przewodzące.

Rolki taśmy samoprzylepnej ołowianej składają się z nośnika metalowego z ołowiu i z kauczukowej warstwy klejącej, zapewniającej doskonałe dopasowanie do podłoża. 

Jednostronne taśmy butylowe składają się z warstwy butylu umieszczonej opcjonalnie na podkładzie (polietylen, aluminium, włóknina, ...) i z warstwy klejącej z kauczuku butylowego.

Taśmy samoprzylepne winylowe składają się z folii winylowej i kauczukowej warstwy klejącej.

Jednostronne taśmy samoprzylepne kauczukowe to taśmy techniczne składające się z nośnika z kauczuku i akrylowej warstwy klejącej.

Jednostronne taśmy polietylenowe składają się z nośnika z folii polietylenowej i z warstwy klejącej kauczukowej lub akrylowej.

W grupie taśm jednostronnych z folii polietylenowej znajduje się szczególna grupa zwana taśmami samoprzylepnymi PEHPM, tzn. z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej.

Jednostronna taśma polipropylenowa stosowana jest głównie do pakowania.

Jednostronne taśmy samoprzylepne poliestrowe PET składają się z nośnika z folii poliestrowej i z warstwy klejącej kauczukowej, akrylowej lub silikonowej.

Taśmy samoprzylepne poliuretanowe należą do gamy taśm specjalnych, przeznaczonych do ochrony przed ścieraniem, zużyciem, rozerwaniem i mechanicznym przebiciem.

Taśma samoprzylepna poliamidowa (znana również pod marką KAPTON®) jest techniczną taśmą samoprzylepną o wysokich właściwościach fizycznych (mechanicznych, termicznych, elektrycznych) i chemicznych.

Taśmy samoprzylepne z PVC mają szereg cech, dzięki którym nadają się szczególnie do zastosowań elektrycznych. Są one doskonałymi samoprzylepnymi elektroizolatorami.

Taśmy samoprzylepne teflonowe wykonane są z folii teflonowej (politetrafluoroetylen) i warstwy klejącej z termoutwardzalnego silikonu.

Jednostronne taśmy samoprzylepne z pianki PVC wykonane są z pianki PVC o niskiej gęstości, powlekanej z jednej strony akrylową warstwą klejącą i zakrytej papierem po stronie nieklejącej.

Jednostronne taśmy samoprzylepne z pianki polietylenowej PE składają się z pianki polietylenowej o zamkniętej strukturze komórkowej, powlekanej akrylową warstwą klejącą.

Jednostronne taśmy samoprzylepne z pianki poliuretanowej PU składają się z nośnika z pianki poliuretanowej powlekanego akrylową warstwą klejącą.

Jednostronne taśmy samoprzylepne z pianki winylowej składają się z nośnika z elastycznej pianki winylowej (struktura komórkowa zamknięta lub otwarta o różnej gęstości) i z warstwy klejącej akrylowej (wrażliwej na nacisk), i mogą być używane do łączenia różnego rodzaju podłoży (w tym wiele tworzyw sztucznych).

Jednostronne taśmy samoprzylepne z pianki EPDM (etylen-propylen-dien-kauczuk) składają się z nośnika z pianki EPDM o zamkniętej strukturze komórkowej, powlekanego warstwą klejącą akrylową. 

Taśma samoprzylepna tkaninowa składa się z bawełnianego nośnika (o maks. ilości oczek 148, zapewniającej optymalne właściwości mechaniczne), warstwy z tworzywa sztucznego poddanego obróbce (na przykład za pomocą polietylenu) oraz warstwy klejącej z kauczuku (naturalnego lub syntetycznego).

Jednostronne taśmy samoprzylepne z włókna szklanego składają się z nośnika z tkanego włókna szklanego i z warstwy klejącej akrylowej, kauczukowej lub silikonowej.

Taśma samoprzylepna magnetyczna, zwana także taśmą magnetyczną, zapewnia wiele możliwości tymczasowego mocowania dzięki swoim właściwościom magnetycznym. 

Jednostronne taśmy papierowe, takie jak taśma papierowa Kraft czy też washi tape, składają się z nośnika z papieru (gładkiego lub krepowanego) i warstwy klejącej akrylowej, silikonowej lub kauczukowej.