Kleje jednoskładnikowe

Kleje jednoskładnikowe

Kleje jednoskładnikowe zawierają zarówno żywicę, jak i utwardzacz, a ich polimeryzacja odbywa się w różny sposób: przez odparowanie wody lub rozpuszczalnika, przez stopienie/chłodzenie lub w wyniku reakcji chemicznej (polimeryzacja lub sieciowanie) pod wpływem czynnika zewnętrznego (wilgoć, UV, ciepło itd.). Ich zastosowanie może wymagać przygotowania powierzchni (obróbka mechaniczna, chemiczna lub jonowa). 

 

Czas polimeryzacji będzie uzależniony od kilku czynników: składu żywicy, czasu manipulacji w zależności od aplikacji itd.

 

Każda rodzina klejów jednoskładnikowych posiada własne cechy i swoiste właściwości, ale jedną z głównych cech jest:

  • Wysoka odporność mechaniczna
  • Wysoka przyczepność (szczególnie na tworzywach sztucznych)
  • Możliwość demontażu (montaż czasowy)
  • Odporność na temperaturę

Klej cyjanoakrylowy składa się z tylko jednego komponentu: zwykle cyjanoakrylanu etylu o różnym poziomie płynności, bez zawartości rozpuszczalnika, bardzo szybko twardniejącego w temperaturze otoczenia (pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu). 

Klej anaerobowy to klej jednoskładnikowy na bazie akrylu (bezrozpuszczalnikowy), polimeryzujący w temperaturze otoczenia bez udziału tlenu, w obecności jonów metali jako katalizatorów.

Klej neoprenowy to klej jednoskładnikowy na bazie polichloroprenu (neopren jest kauczukiem syntetycznym na bazie monomeru chloroprenowego), tworzący roztwór z różnymi rozpuszczalnikami organicznymi (aceton, alkohole, etery, estry) lub z wodą (klej wodny).

Kleje jednoskładnikowe nitrylowe to kleje kontaktowe na bazie kauczuku nitrylowego i rozpuszczalników (aceton, toluen, butanon, etanol, ...) o bardziej płynnej lepkości. 

Klej Hotmelt (lub klej termotopliwy) wykonany jest z materiałów termoplastycznych.

Klej epoksydowy jednoskładnikowy jest mieszanką gotową do użycia, składającą się z żywicy epoksydowej i utwardzacza. 

Jednoskładnikowe uszczelniacze silikonowe to na ogół polisiloksany, tzn. łańcuch krzemowo-tlenowy, do którego mogą się przyłączać grupy organiczne, takie jak grupy metylowe.

Klej hybrydowy lub klej ms polimerowy to klej elastyczny jednoskładnikowy na bazie polimeru modyfikowanego silanem, twardniejący pod wpływem wilgoci, tworząc wysokowydajny elastomer.

Klej UV to jednoskładnikowy klej rozpuszczalnikowy (zwykle na bazie akrylu, fotoinicjatorów i aktywatora chemicznego), który utwardza się pod wpływem promieniowania UV (ultrafioletowego), powodując prawie natychmiastową przyczepność.

Klej poliuretanowy jednoskładnikowy to klej na bazie jednoskładnikowego uretanu.

Akrylowe kleje jednoskładnikowe to kleje strukturalne na bazie akrylu, utwardzające się w temperaturze otoczenia (można zastosować aktywator w celu skrócenia czasu utwardzania).

Termin klej w aerozolu lub klej w sprayu oznacza kleje jednoskładnikowe do rozpylania bez zawartości dodatków.