Klej silikonowy
Gamme

Kleje silikonowe jednoskładnikowe

Jednoskładnikowe kleje silikonowe to zazwyczaj polisiloksany, tzn. łańcuch krzemowo-tlenowy, do którego mogą być przyłączone grupy organiczne, takie jak grupy metylowe. Klej silikonowy jednoskładnikowy może mieć różne sposoby polimeryzacji, pozwalające na tworzenie elastomeru gumowego:

 • Pod wpływem wilgoci z powietrza, produkty o nazwie RTV (utwardzanie w temperaturze pokojowe) lub CAF (utwardzanie na zimno)
 • Pod wpływem ciepła (polimeryzacja na gorąco), produkty o nazwie HTV

 

Klej silikonowy RTV ulega sieciowaniu w drodze polikondensacji w temperaturze pokojowej (wchłania wilgoć z powietrza). W normalnych warunkach temperatury i wilgotności (25°C i 50% wilgotności) silikon utwardza się powoli (3 mm wgłąb/ 24 godz.), ale możliwe jest przyspieszenie sieciowania poprzez zwiększenie tych parametrów.

 

Klej silikonowy HTV lub klej silikonowy wysokotemperaturowy ulega sieciowaniu poprzez poliaddycję pod wpływem wysokiej temperatury (około 150°C). W przeciwieństwie do RTV kleje te nie wymagają wilgoci z powietrza otoczenia do sieciowania, dzięki czemu są odpowiednie do użycia w miejscach o ograniczonej ilości powietrza. Ponadto czas polimeryzacji jest szybki.

 

Istnieją 3 duże grupy silikonów RTV w zależności od rodzaju produktów uwalniających się w trakcie sieciowania:

 • Silikony octowe;
 • Neutralne alkoksysilikony;
 • Neutralne oksymy silikonowe.

 

Jednoskładnikowe kleje silikonowe są dostępne w szerokim zakresie lepkości w zależności od zastosowań, do których są przeznaczone.

 

Właściwości
Klejenie i uszczelnianie
Odporność na wysokie temperatury (odporność na rozszerzalność cieplną)
Wysoka wytrzymałość mechaniczna
Odporność na rozdarcie
Nieprzepuszczalność cieczy
Doskonała odporność na promieniowanie UV
Materiał ognioodporny
Doskonała odporność na chemikalia
Dobra izolacja elektryczna
Wysoka elastyczność

Prośba o poradę techniczną

Skontaktuj się z nami

Przykłady zastosowań

Elektronika
 • Uszczelnianie i ochrona elementów elektronicznych
 • Uszczelnianie skrzynek elektronicznych (zalewanie)
 • Izolacja elektryczna
Przemysł
 • Klejenie materiałów silikonowych (np.: profile uszczelniające)
 • Uszczelnianie drzwi piekarników
 • Izolacja elektryczna
Budownictwo i mieszkalnictwo
 • Klejenie i uszczelnianie
 • Uszczelnianie opraw oświetleniowych
Lotnictwo, kosmonautyka i obrona
 • Klejenie i uszczelnianie
 • Ogólna konserwacja
Motoryzacja
 • Uszczelnianie reflektorów
Wśród naszych pozycji

Produkty

BLUESTAR CAF 4
BLUESTAR CAF 730
BLUESTAR CAF 1
BLUESTAR CAF 33
Loctite® SI5399
DOW RTV730
DOW RTV732
MOMENTIVE™ RTV106
MOMENTIVE™ RTV108
MOMENTIVE™ RTV133
MOMENTIVE™ RTV157
MOMENTIVE™ RTV162

Prośba o ofertę

Skontaktuj się z nami

Proces

Dopasowujemy rodzaj opakowania z naszej szerokiej gamy do specyfikacji klienta.

Nasze aktualności