ADDEV Materials

Nasz ekosystem

BPI France

Uczestniczyliśmy w pierwszej promocji programu „accélérateur ETI” (akcelerator MŚP) BPI France 2018, wybranym ze względu na nasz potencjał wzrostu i dążenie do rozwoju na rynkach międzynarodowych.

www.bpifrance.fr

FRENCH FAB

Przystąpiliśmy do French FAB, aby promować doskonałość francuskiego przemysłu na całym świecie.

French Fab odzwierciedla radykalną reformę francuskiego przemysłu. Innowacyjny przemysł, z prężnym eksportem, otwarty na zmiany, jakie przynoszą transformacja cyfrowa, nowe technologie i ekologiczna gospodarka.

 

www.lafrenchfab.fr/

GIFAS

Jesteśmy członkami GIFAS – Grupy przedsiębiorstw francuskich związanych przemysłem lotniczym i kosmicznym. To stowarzyszenie zawodowe jest spójną i dynamiczną organizacją high-tech, specjalizującą się w badaniu, opracowywaniu, wykonaniu, sprzedaży i konserwacji wszystkich programów i sprzętu lotniczego i kosmicznego, cywilnego i wojskowego.


www.gifas.asso.fr

CCE

Jesteśmy członkami CEC – Krajowego komitetu doradców ds. handlu zagranicznego Francji, wyjątkowej sieci 4000 przedsiębiorców i ekspertów międzynarodowych, obecnych we wszystkich regionach oraz w ponad 140 krajach za granicą.


www.cnccef.org