Powlekanie warstwą klejącą
ADDEV Materials

Łączenie warstw/ powlekanie warstwą klejącą

Łączenie warstw/ powlekanie warstwą klejącą polega na połączeniu jednego lub kilku materiałów za pomocą spoiwa.

Powlekanie warstwą klejącą 

 

Powlekanie warstwą klejącą polega na połączeniu materiału z warstwą klejącą.

Oba podłoża zostają połączone przy użyciu tzw. metody fazy suchej, aby utworzyć jeden produkt, posiadający właściwości obu połączonych materiałów.

Główną zaletą obróbki jest nadanie właściwości przylepnych materiałowi, który ich nie posiada.

 

adhesive-coating-addev

 

Łączenie warstw 

Obróbka polega na połączeniu co najmniej dwóch pasków elastycznego lub sztywnego podłoża przy użyciu spoiwa technicznego.

 

Paski mogą być wykonane z folii z tworzywa, papieru lub metali/ cienkich materiałów. Warstwa klejąca nakładana jest na pasek najmniej wchłanialny, który jest następnie przyklejany do drugiego paska pod wpływem dużego nacisku, wywieranego przez cylindry, aby utworzyć bardzo wytrzymały laminat. Może się on składać z dwóch warstw (duplex) lub trzech warstw (triplex) bądź więcej…

 

complexing-addev

 

Zastosowanie:

 

Łączenie warstw pozwala poprawić wygląd i właściwości barierowe podłoży. Wybór spoiwa zależy przede wszystkim od końcowego zastosowania produktu. Wykorzystywane są różne technologię, aby zapewnić maksymalną ilość zastosowań.

Cięcie może być wykonane w rolkach lub na szerokość, w zależności od potrzeb naszych klientów. Materiał może być dostarczany przez klienta lub kupowany przez ADDEV Materials, w zależności od potrzeb.