Obróbka
ADDEV Materials

Obróbka

ADDEV Materials dysponuje pełnym know-how w zakresie obróbki. Wyposażeni w najnowocześniejszy park maszynowy, zapewniający pełną swobodę koncepcji i wykonania, eksperci z ADDEV Materials produkują kompleksowe i zaawansowane technologicznie produkty.

Przy użyciu maszyn CNC lub tradycyjnym(frezowanie, toczenie i piłowanie), w małych i dużych rozmiarach, małych i dużych seriach, zespoły ADDEV Materials wykonują najbardziej wymagające zlecenia.

Te techniki obróbki zapewniają dokładniejsze tolerancje wymiarowe, bez kosztów narzędzi.

 

Nasze możliwości w zakresie obróbki:

Obróbka elementów izolacyjnych
• Obróbka elementów termoutwardzalnych
• Obróbka materiałów kompozytowych
• Obróbka poliwęglanu
• Obróbka materiałów termoplastycznych


 

Know-how ADDEV Materials w dziedzinie obróbki materiałów izolacyjnych i termoutwardzalnych pozwala na dostosowanie procesów technicznych do zastosowań przemysłowych każdego klienta.

Techniki i metody obróbki materiałów izolacyjnych i produktów termoutwardzalnych

Frezowanie

Frezowanie to proces produkcji polegający na usuwaniu materiału w postaci wiórów.

Frezowanie odbywa się na maszynie sterowanej numerycznie, dzięki czemu nadaje się ona do obróbki elementów pryzmatycznych oraz elementów o złożonych kształtach.

W skład parku maszynowego ADDEV Materials wchodzą również maszyny 3 i 4-osiowe, umożliwiające obróbkę dużych elementów, takich jak: płyty pras, dno formy, kołnierze, ściany boczne, przekładki, prowadnice, kliny, … 

 

ADDEV Materials dysponuje również frezarką przycinającą, sterowaną numerycznie: pojemny stół pozwala na wykonanie bez konieczności mocowania takich elementów, jak osłony, uszczelki, podzespoły przenośników, a także inne części dla przemysłu.

 

milling-addev

 

Toczenie

Toczenie to proces obróbki mechanicznej poprzez usuwanie materiału. Materiał do obróbki mocowany jest w szczękach uchwytu obróbkowego, a następnie obrabiany za pomocą narzędzi tnących. Dzięki temu procesowi można uzyskać elementy o kształciecylindrycznym i/lub stożkowym, proste lub złożone (tokarki do robót z pręta).

 

ADDEV Materials dysponuje tokarką sterowaną numerycznie, a także standardową tokarką do wykonywania rolek, kół pasowych, palców prowadzących, wałków zębatych, elementów centrujących, podkładek itp. z tworzyw sztucznych i laminatów termoutwardzalnych o wysokich właściwościach. 

 

turning-addev

 

Lakierowanie i uzupełnianie:

Dodatkowo ADDEV Materials umożliwiałączenie elementów przez klejeniedodawanie wkładek czy lakierowanie elementów stosownie do potrzeb.

Nasze procesy: 

  • Łączenie techniczne materiałów przez klejenie (klej dwuskładnikowy epoksydowy, klej silikonowy CAF, klej cyjanoakrylowy, ...) lub skręcenie (materiał kompozytowy lub metal).
  • Montaż wkładek, wkładek gwintowych, tulei samogwintujących, ...
  • Wykończenie elementów lakierem ochronnym, impregnacyjnym, lakierem tropikalizacyjnym, lakierem niepalnym, lakierem akrylowym, bezbarwnym lakierem epoksydowym, lakierem alkidowym, ...
  • Łączenie kompozytów
  • Kompletowanie zestawów: dostawa wielu typów produktów gotowych do użycia.

 

varnishing-addev