Koronowanie
ADDEV Materials

Obróbka powierzchniowa / aktywacja koronowa/ metalizacja

W niektórych operacjach klejenia ADDEV Materials wykonuje w razie potrzeby aktywację koronową lub plazmowanie.

 

surface-treatment-addev

 

Koronowanie

Koronowanie to proces krótkiego wyładowania elektrycznego na powierzchni folii dla poprawienia napięcia powierzchniowego i lepszego połączenia chemicznego pomiędzy cząsteczkami folii i stosowaną cieczą. 

 

Plazmowanie

Plazma atmosferyczna to technologia, która umożliwia obróbkę elastycznych podłoży (tworzywo lub metal) na ekstremalnie małych powierzchniach (kilka nanometrów). Umożliwia selektywne dodawanie funkcji chemicznych lub tworzenie nanopowłok w celu zapewnienia właściwości antyadhezyjnych (np. papier antyadhezyjny) lub właściwości adhezyjnych.

 

 

Zalety obróbki:

 • Znane na całym świecie systemy do obróbki powierzchniowej folii, w maszynach do wytłaczania, klejenia lub drukowania w celu poprawy przyczepności na tych podłożach.
 • Stabilność obróbki w czasie
 • Indywidualny dobór funkcji chemicznych do dodania do podłoża
 • Koszt obróbki równoważny lub niższy niż w przypadku standardowych technologii


Przykłady obróbki:

 • Koronowanie folii poliestrowej
 • Koronowanie Tedlar®
 • Koronowanie folii polietylenowej
 • Koronowanie folii fluorowej


Przykłady zastosowań:

 • Drukowanie
 • Łączenie warstw, powlekanie
 • Laminowanie na gorąco
 • Powlekanie przez wytłaczanie,
Metalizacja

Poprzez proces odparowania aluminium w warunkach próżni warstwa aluminium o grubości kilku do kilkunastu nanometrów odkłada się na powierzchni folii z tworzywa sztucznego. Dzięki metalizowaniu folii można zmienić gęstość optyczną. Im wyższa gęstość, tym bardziej nieprzezroczysta folia z tworzywa sztucznego.


Metalizowanie folii można wykonać na różnych nośnikach i grubościach (poliester, polipropylen, Kapton®, …).

Kilka przykładowych zastosowań:

 • opakowania techniczne żywności, efekt barierowy, …
 • lotnictwo: rolety, folie chroniące przed promieniami UV, ...


Kilka przykładowych produktów:

 • Tworzywo PET metalizowane
 • Folia KAPTON® metalizowana
 • Folia PEEK metalizowana
Stabilizacja termiczna

Stabilizacja termiczna folii powoduje, że materiały są mniej wrażliwe na zmiany temperatury.

 

Oferta produktów:
Politherm® firmy ADDEV Materials jest folią stabilizowaną termicznie. Jest to folia P E T o grubości od 70 do 125 µ, która zostaje poddana termostabilizacji. Po wykonaniu obróbki folia staje się praktycznie niewrażliwa na zmiany wymiarów po ponownym poddaniu działaniu trudnego środowiska termicznego. .

Kilka zastosowań przemysłowych stabilizacji termicznej:

- Sitodruk

- Elektronika drukowana