Produkty według rodzaju

Taśmy samoprzylepne jednostronne składają się z podkładu (zwanego również nośnikiem), powlekanego z jednej strony warstwą klejącą.

Dwustronna taśma samoprzylepna składa się z podkładu (zwanego również nośnikiem), powlekanego z dwu stron warstwą klejącą, która może mieć różne właściwości w zależności od wymagań. 

Kleje jednoskładnikowe zawierają zarówno żywicę, jak i utwardzacz, i ulegają polimeryzacji w różny sposób.

Kleje dwuskładnikowe składają się z żywicy i utwardzacza, umieszczonych w dwu oddzielnych dozownikach, a polimeryzacja następuje po wymieszaniu obu składników w temperaturze otoczenia lub przy użyciu aktywatora.

Masa izolująca, masa wiążąca, masa naprawcza, masa budowlana,

Oferujemy szeroką gamę papierów i włókien, pomagając w wyborze najlepszego rozwiązania.

Folie techniczne o wysokich właściwościach technicznych pozwalające spełnić najbardziej złożone wymagania dzięki połączeniu właściwości elektrycznych, termicznych, chemicznych, mechanicznych, ...

Laminaty są elastycznymi izolatorami połączonymi w jedną lub więcej warstw poprzez laminowanie w celu utworzenia wielowarstwowego laminatu stanowiącego połączenie doskonałych właściwości.