Składowanie i zarządzanie zapasami
ADDEV Materials

Przechowywanie

ADDEV Materials oferuje swoim klientom usługę przechowywania produktów, aby rozwiązać różne problemy związane ze składowaniem.

Nasze magazyny rozmieszczone są na całym terytorium, zapewniając bliskość i szybkość wysyłki.

 

 

Znajdź nasze oddziały 

Oddziały ADDEV Materials

Odbiór i składowanie

ADDEV Materials jest w stanie odebrać produkty klientów i zapewnić ich kontrolę po upoważnieniu przez klientów. Nasze magazyny są odpowiednio przystosowane i bezpieczne, gwarantując ochronę przechowywanych produktów.

Zarządzanie zapasami klientów

ADDEV Materials posiada system informatyczny do zarządzania zapasami i identyfikowalności produktów stosownie do potrzeb i wymagań.

Możemy zapewnić naszym klientom dostęp do Extranetu umożliwiający dostęp online do zasobów. Nasze zespoły mogą również przekazywać comiesięczne zestawienia lub inne raporty na żądanie.

Przechowywanie niebezpiecznych materiałów

Nasze magazyny spełniają wymagania w zakresie składowania niebezpiecznych materiałów: niepalnych elementów konstrukcyjnych, kanałów odprowadzających, wentylacyjnych, możliwość składowania pionowego, wydzielenie ciągów komunikacyjnych i przestrzeganie warunków oznakowania.