Uszczelniacze

Uszczelniacze

Oferujemy szeroki wybór uszczelniaczy, których głównym zadaniem jest uszczelnianie i zapewnienie elastycznych połączeń. Pomagamy w wyborze najlepszego rozwiązania do każdego rodzaju zastosowania: Masa izolująca, masa wiążąca, masa naprawcza, masa budowlana,

 

ADDEV Materials oferuje różne rodzaje uszczelniaczy:

Uszczelniacze silikonowe to na ogół polisiloksany, tzn. łańcuch krzemowo-tlenowy, do którego mogą się przyłączać grupy organiczne, takie jak grupy metylowe.

Uszczelniacz poliuretanowy to masa elastomerowa jednoskładnikowa na bazie uretanu, twardniejąca w temperaturze otoczenia.

Uszczelniacz hybrydowy to masa jednoskładnikowa na bazie polimeru modyfikowanego silanem, utwardzającą się pod wpływem wilgoci.

Uszczelniacz akrylowy to masa jednoskładnikowa na bazie żywicy akrylowej (wodnej lub na bazie rozpuszczalnika), która utwardza się w temperaturze otoczenia przez odparowanie wody lub rozpuszczalnika.

Uszczelniacze butylowe to masy na bazie elastomeru (poliizobuten), używane głównie do uszczelniania